Competentie

Competentie

Onderzoeken

Open Choices Opportunity Choose Doors Decision

Waarom Wat Wel Werkt en Wanneer

Te vaak en te veel rennen onderwijsorganisaties enthousiast en gestimuleerd door goede marketing campagnes achter een idee, concept, visie aan zonder onderzoek te doen naar ‘Waarom wat wel werkt en wanneer.’ Voor je het weet zijn er prachtige initiatieven in de school die worden uitgevoerd, niet verankerd in kennis en inzicht in de diepere lagen die bepalend zijn voor effectiviteit.

Regelmatig zie ik bij observaties dat vaardigheden, documenten, oplossingen van diverse trainingen worden toegepast zonder te weten waarom het wel werkt of… zonder te beseffen wanneer hetzelfde instrument soms ook niet werkt.

Het onderzoek naar wat wel werkt, aantoonbare onderwijskundige kennis naast je beslissingen leggen en zo een gedegen keuze te maken, komt regelmatig in gedrang of wordt niet gewoonweg niet uitgevoerd.

Onderzoeken is een van mijn kernkwaliteiten die ik inzet tijdens het uitvoeren van mijn werkzaamheden om het doel te bereiken dat met de organisatie is afgesproken. Te denken valt aan:

Losse onderzoeksopdrachten, daar waar de organisatie hier de tijd niet voor kan maken of het wenselijk vindt dat een externe het onderzoek uitvoert.

Het in kaart brengen van de effectiviteit van onderwijs voor een individu, een school of meerdere scholen.

Interim-management of andere vormen van management zoals tijdelijk meelopen ter ondersteuning van of ontlasting van een directeur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *