Inspiratiekracht

Onderzoek

De pyramide afbeelding van de taxonomie van BLOOM is een foutieve afbeelding. Wist u dat?Conclusie uit: Juffen zijn toffer dan meesters.

U heeft een idee, een plan, een droom, een koers en wil dit gaan waarmaken!

Het bruist in Nederland van ideeën en dromen. Velen roepen: ‘Dit is het antwoord!’ U heeft er ook een gevonden en bent enthousiast: ‘We gaan ervoor!’

Echter, hoe vaak is het de goede marketing die ervoor zorgt dat iets wordt geïmplementeerd en ontbreekt onderzoek naar: ‘Wanneer, wat, wel, werkt en vooral: Waarom!’

Onderzoek is essentieel.

Onderzoek is de meest belangrijke fase voorafgaand aan implementatie. Een proces dat vraagt om sterke analytische vaardigheden. Losstaan van dromen en idealen. Een proces waarin bewijs, dromen en mogelijkheden van organisaties naast elkaar gelegd moeten worden. Een proces dat er regelmatig bij inschiet, te weinig tijd krijgt of te weinig focus.

Idee: ‘Vorm de onderzoeksvraag en besteed het onderzoek uit!’

Besteed onderzoek uit.

Onderzoeken, graven, analyseren, verbinden en creatief denken zijn vaardigheden die ik de afgelopen 25 jaar met bevlogenheid heb ingezet in het onderwijs. Ik vind daarbij dat kinderen recht hebben op effectief onderwijs. Kinderen hebben recht op onderwijs dat gefundeerd is op: Wat Wanneer Wel werkt en vooral Waarom. Hipes en romantische ideeën leveren vaak kort plezier maar missen nogal eens de verankering die nodig is om tot echt onderwijs te komen.

Daarbij ben ik een EN denker. Andere visies, nieuwe visies… het kan, wanneer je het combineert met dat wat bewezen werkt.

Onderzoek in opdracht, neem contact op met InspiratieKracht.