Inspiratiekracht

Goed blijven, worden, zijn!!!

Over professionaliseren enzo…

Onderwijzen is de core business van onderwijs en opleiding, van trainen en cursussen met als doel: De ander leiden naar meer kennis en kunde.

Het enige… dat je daarvoor moet kunnen is: Effectief onderwijzen. Dat maakt het grote verschil tussen het wel of niet behalen van je doelen, tussen het wel of niet door kunnen naar de volgende stap, tussen het wel of niet ontwikkelen.

Maar hoe dan, waarom lukt het je…of waarom lukt het je niet? Wat is dat eigenlijk: effectief onderwijs?

Effectief onderwijs is efficiƫnt onderwijs waarbij het beoogde effect gerealiseerd wordt.

Anders gezegd: Je haalt de doelen in de tijd die je hebt vastgesteld, met de middelen die je hebt gekozen en dat geldt voor alle leerlingen voor wie je dat doel gesteld hebt.

De leerkracht, de trainer, cursusleider of hoe je het ook maar noemt, maakt hierin het verschil. De organisatie waarvoor wordt gewerkt, maakt het door goed leiderschap mede mogelijk.

Zicht op, inzicht in

Effectief onderwijzen start met zicht op vaardigheden. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat is er wel en wat is er niet? Zo krijg je inzicht in de stappen die genomen kunnen worden om (nog) effectiever les te geven, de vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden, de kennis die nog aangevuld moet worden. Zo krijg je vooral zicht op de talenten die er zijn en ontstaan er mogelijkheden tot uitwisselen van kennis binnen teams, het leren van elkaar.

En toch?

Ik denk dat iedereen er mee eens is: Natuurlijk moeten we effectief lesgeven! Natuurlijk, want we willen dat onze leerlingen, studenten, cursisten groeien, ontwikkelen en ga zo maar door.

En toch?

Toch is professionalisering voor velen ingewikkeld. Zicht op en inzicht krijgen in, betekent dat er iemand gaat meekijken bij het uitoefenen van je vak. Dat iemand gaat verwoorden in wat er wel en niet was en ja…daar vinden we met name in het onderwijs wat van. In ieder geval is het geen common sense zoals je bij de verkoop van auto’s gewoon maandelijks bespreekt hoeveel auto’s je verkocht hebt, zoals het niet meer dan normaal is dat je als tandarts up to date blijft met de laatste ontwikkelingen.

Planmatig, systematisch, cyclisch werken aan je eigen kennis en kunde? Dat is blijkbaar niet eenvoudig. Er mogen tig instrumenten zijn die het makkelijker maken maar de beweging zelf, het volhouden, willen ontwikkelen en professionaliseren en dus effectiever les geven, is soms een moeizaam proces.

Wat mij betreft een gaaf proces! Er is een wereld van informatie uit lessonstudies en onderwijspsychologie die je kunnen aanzetten tot nog effectiever onderwijzen. Kennis die inzicht geeft in waarom de gekozen aanpak wel of niet werkt. Sowieso, leren is leuk! Ook als je zelf voor de klas staat.

Gewoon doen

Wilt u werken aan (nog) effectiever onderwijs? Via zicht op, inzicht in naar meer effect halen uit het onderwijs? Ik denk graag met u mee! Of het nu gaat om het begeleiden van die ene ‘onderwijzer’, het begeleiden van het team of de leidinggevende(n) van de organisatie. Samen aan de slag om die stappen te maken die ervoor zorgen dat er effectiever wordt onderwezen of lesgegeven, getraind en ga zo door. De ander laten groeien in kennis en kunde, want daar gaat het om.

nb. Voor het in kaart brengen van didactische vaardigheden van individuen of teams gebruik ik een van de volgende kijkwijzers : Kapablo of de Cadenza-vaardigheidsmeter. Beide zijn beproefd en gevalideerd. Meer informatie over deze kijkwijzers vindt u op: www.triqseducatief.nl/kijkwijzers.