Vieren en ontwikkelen

Goede didactische vaardigheden, het fundament van effectief onderwijs.

Elke dag geven duizenden leerkrachten vorm aan effectief onderwijs door de inzet van hun didactische en analytische vaardigheden. Allemaal met eenzelfde doel: ‘Het realiseren van goed onderwijs voor hun leerlingen.’

Sinds 2017 zijn scholen verplicht om een instrument in de school te hanteren waarmee ze zicht krijgen op de vaardigheden van beginnende leerkrachten. In mijn ogen hebben niet alleen beginnende leerkrachten maar alle leerkrachten recht op zicht op hun vaardigheden. Om te vieren waar ze goed in zijn, expertise te delen en om te ontwikkelen waar kansen liggen.

Het in kaart brengen van deze didactische vaardigheden wordt op uiteenlopende manieren georganiseerd. De ene organisatie realiseert dit door interne klassenbezoeken door directeuren en/of getrainde collega’s. De andere organisatie kiest ervoor om een extern persoon te benaderen om het klassenbezoek en vooral het bijbehorende reflecterende en didactisch inhoudelijk gesprek te voeren.

De keuze is aan u.

Waarom didactische vaardigheden in kaart brengen door een extern persoon?

Het in kaart brengen van didactische vaardigheden is een mooi en voor veel mensen ook een spannend proces. De scheidslijn tussen het delen van passie voor ontwikkeling en het spannende van beoordeeld worden lijkt soms dun en wordt bepaald door uiteenlopenden persoonlijke en organisatie kenmerken.

Het kan zijn dat het in kaart brengen door een extern persoon beter is om het beoogde doel: ‘Zicht op kwaliteit, zicht op ontwikkeling’, te realiseren.

Het in kaart brengen van deze didactische vaardigheden is een van de drie activiteiten waar InspiratieKracht voor staat, al dan niet aangevuld met het vervolgtraject in het realiseren van ontwikkeling door de inzet van talenten van collega’s en of mijzelf.

‘Duidelijk zicht krijgen op kwaliteiten en ontwikkelkansen’, realiseer ik door:

  1. Gedurende 60-90 minuten aanwezig te zijn in de klas om waarneembaar gedrag inzichtelijk te maken. Ik maak hierbij gebruik van Kapablo of indien wenselijk het gekozen instrument van de organisatie.
  2. Een reflecterend gesprek over het handelen van de leerkracht tijdens de geobserveerde les en over de inhoud van het vak leerkracht. Welke didactische vaardigheden horen bij effectief lesgeven en waarom. Een eerlijk gesprek, kritische vragen, ogen open laten gaan en aanwakkeren van nog meer enthousiasme voor het vak. Inzicht geven in vieren en ontwikkelen.
  3. Een bijbehorend verslag inclusief afspraken over de volgende stap en boordevol tips om de volgende dag al verschil te maken.
  4. of… Het trainen van directeuren in het uitvoeren van bovenstaande stappen. Dit doe ik aan de hand van de VaardigHeidsMeter van voorheen Cadenza nu Triqs Educatief of aan de hand van Kapablo.

Is het in kaart brengen van didactische vaardigheden voor uw leerkracht, of team een stap die u graag samen met of door een externe vorm laat geven, neem dan contact op met InspiratieKracht voor een vrijblijvende kennismaking.