Zicht op: kennen, kunnen en kansen.

U vindt het belangrijk om een objectief en gedetailleerd inzicht te hebben in de kwaliteit/effectiviteit van de lessen op uw school of scholen en zoekt een auditor die dit goed in beeld kan krijgen.

U vindt het belangrijk dat uw leerkrachten vieren waar ze goed in zijn, elkaar inspireren en met hun talenten vormgeven aan leergemeenschappen aan de didactische ontwikkelingen van uw team.

Dan bent u bij InspiratieKracht aan het goede adres.

Vaardigheidsmeter Kapablo

Inspiratiekracht brengt de kwaliteit van uw onderwijs in beeld met behulp van vaardigheidsmeter Kapablo. Kapablo is een vaardigheidsmeter gebaseerd op verschillende ‘evidence-informed’ bronnen. Het instrument bevat de vaardigheidseisen van de CAO Primair Onderwijs, de indicatoren van inspectie en is geënt op onderzoeksrapporten van o.a. Hattie en Marzano.

voor meer informatie: www.kapablo.nl

Werkwijze audit

Stap 1 – Observatie in de klas

Om een beeld te krijgen van de effectiviteit van lessen, ben ik ongeveer 1,5 uur aanwezig in de klas. Ik observeer de leerkracht vul de genoemde vaardigheidsmeter in.

Stap 2 – Gesprek met de leerkracht

Na dit bezoek, rapporteer/versla ik de informatie (45 min) en ga dezelfde dag in gesprek met de leerkracht. Gedurende maximaal 90 minuten voeren we een verdiepend gesprek over ‘Hoe realiseer ik effectief onderwijs!’ met als basis de waargenomen vaardigheden tijdens het klassenbezoek.

Stap 3 – Rapportage

Aan het einde van het gesprek wordt de reeds opgebouwde rapportage afgerond. In deze rapportage staat informatie over de kwaliteit van de waargenomen vaardigheden. Zo krijgt u zicht op de vaardigheden waarin de leerkracht goed tot excellent is en wellicht een voorbeeld kan zijn voor anderen en zicht op de vaardigheden die vragen om ontwikkeling. Beide worden apart beschreven en de leerkracht legt samen met mij vast aan welke vaardigheden hij/zij in de komende tijd gaat werken.

De scores van de vaardigheidslijst worden, inclusief samenvatting en opgegeven werkpunten van de leerkracht, online vastgelegd en na afronding van het gesprek gemaild naar de leerkracht.

Stap 4 – Analyse door/voor directeur/bestuur.

De leidinggevende kan (afhankelijk van de gemaakte afspraken) alle scores en verslagen online inzien. Vervolgens kan hij/zij op teamniveau of zelfs op bestuursniveau diepgaande analyses uit te voeren naar de kwaliteit/effectiviteit van het onderwijs.

Stap 5 – Het vervolg

Wat te doen met deze informatie! Een slag maken naar verbetering van de kwaliteit van onderwijs of…

Het realiseren van gefundeerde collegiale consultatie of…

Het systematisch inzetten van Kapablo voor een duurzaam inzicht in kwaliteit van onderwijs, o.a. door flitsbezoeken van leidinggevende, IB o.i.d. of…

Dat wat we met elkaar bedenken.

Ook in dit proces, kan ik indien gewenst een rol spelen.