Competentie

Verwoorden

Technology Computing Keyboard Peripheral

Zet maar even op papier!

Je moet nogal wat schrijven in het onderwijs. Zet maar even op papier! Ideeën, beslissingen, visies, dromen, afspraken, jaarplannen, schoolgids, schoolplan en ga zo maar door.

In een onderwijsorganisatie wordt nogal veel geschreven! Soms een immense klus die niet altijd in de lijn van de talenten van de persoon ligt.

Verwoorden is een kernkwaliteit die ik inzet in mijn werk. Het is een belangrijk onderdeel van mijn leidinggeven, van inzicht geven in de effectiviteit van het onderwijs, het verwoorden van waarnemingen en vragen die beweging naar de volgende stap moet teweegbrengen.

Verwoorden is ook een kernkwaliteit die ik gebruik in korte opdrachten bij bv. het opstellen van een schoolplan. Door met elkaar in gesprek te gaan, kritisch door te vragen en zo te komen tot een helder geformuleerd en geschreven schoolplan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *