+! ?

Waarvoor staat +!

+! staat voor meer dan een audit of assesment of observatie of hoe, de jaarlijkse? meting van vaardigheden van leerkrachten, ook maar genoemd wordt.

Sinds 2017 zijn scholen verplicht om een instrument in de school te hanteren waarmee ze zicht krijgen op de vaardigheden van beginnende leerkrachten. Het is wisselend hoe hier vervolgens mee wordt omgegaan.

In sommige organisaties is het: ‘Een moetje dat uitgevoerd en afgevinkt wordt.’ De volgende dag is er niets anders dan anders.

In andere organisaties is het DE periode van mega stress bij leerkrachten omdat het in kaart brengen direct gerelateerd is aan ervaringen en dus angst van beoordeeld, verplaatst, weggewerkt, afgerekend worden.

In andere organisaties is er: Gezonde spanning in combinatie met nieuwsgierigheid die een bepaalde vibe veroorzaakt. De leerkracht wil echt wel weten waar hij/zij goed in is en wil ontwikkelen naar een volgende stap.

+!? staat voor de laatste beschrijving. Of voor het terugbrengen van de laatste bv. in scholen waar meten gelijk is geworden aan afrekenen.

+! staat voor maatwerk een team- of persoonsgerichte aanpak.

+! Staat voor: Zicht krijgen op wat je kan, inzicht krijgen in waarom en hoe, gave gesprekken over effectief onderwijs over wat je mag gaan vieren en kan ontwikkelen EN indien nodig en gewenst, een vervolg traject om ontwikkelen te ondersteunen.

+! staat voor: De volgende dag al effectiever lesgeven.

Graag maak ik met u kennis om te kijken of we met elkaar (nog) effectiever onderwijs in uw school gaan realiseren.